Toate  resursele  propuse   spre  publicare vor

fi  înaintate   inspectorilor   școlari  și   Consiliilor

 Consultative  pe   suport  electronic  -  stick   de

 memorie   sau   CD-ROM,   însoțite   de   Fișa

 descriptivă din Anexa 1 a Procedurii Operaționale

 a RED Vrancea (publicată pe site-ul central al

 Inspectoratului Școlar Județean Vrancea).

Rounded Rectangle:              RESURSE EDUCATIONALE DESCHISE

R   E   D

Str. Dornei, nr. 5,cod 620162
Focșani, Vrancea
Telefon : 0237214141
Fax: 0237214499
Email:

isjvrancea@yahoo.com
Web:  isjvn.vn.edu.ro

"Educația este arta de a face omul etic."

                                                                           definiție clasică de Hegel

 

"Profesorul nu este numai un transmițător, ci și un model."

                                                        Jerome S. Bruner

    ISJ Vrancea

Flowchart: Alternate Process:   LEGĂTURI UTILE
Flowchart: Alternate Process:       Home
Flowchart: Alternate Process:     CCD Vrancea
Flowchart: Alternate Process:       M E N
Horizontal Scroll:    DOCUMENTE
Text Box: R e s u r s e

E d u c a t i o n a l e

Text Box: D e s c h i s e

R E D

Bevel: Învățământul preșcolar
Bevel: Învățământul primar
Bevel: Învățământul gimnazial
Bevel: Management
Bevel: Învățământul liceal
Flowchart: Alternate Process:       A n ex a 1 Flowchart: Alternate Process: Procedura RED